Zdrowe Kieszonkowe

Od stycznia br. bierzemy udział w akcji „Zdrowe Kieszonkowe”.
ZDROWE KIESZONKOWE to ogólnopolski projekt propagujący zdrowe odżywianie, skierowany do dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Projekt wpisuje się w zapisy Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (nowelizacja z dnia 28 listopada 2014 r., wejście w życie 1 września 2015 r.). ZDROWE KIESZONKOWE zapewnia uczniom na terenie szkoły dostęp do zdrowych produktów żywnościowych, które mogą zakupić w specjalnie oznakowanych maszynach vendingowych (automatach), posługując się dedykowanymi do projektu kartami płatniczymi lub brelokami z wykorzystaniem technologii NFC – komunikacji zbliżeniowej. Projekt wspiera dzieci z najuboższych rodzin poprzez finansowanie im doładowań kart i breloków.

Projekt Zdrowe Kieszonkowe to również edukacja prozdrowotna. Oferując dzieciom zdrowe produkty przekazujemy im wiedzę o wartościach odpowiednio zbilansowanej diety, potrzebie prawidłowego odżywiania się oraz zachęcamy do aktywności ruchowej. Proponujemy dzieciom i młodzieży atrakcyjną formę edukacji z wykorzystaniem konkursów, gier i zabaw. Wspieramy również kadrę pedagogiczną oferując im do wykorzystania w codziennej pracy materiały dotyczące zdrowego stylu życia.